Niara Eckhard Uhlein | AIChE

Niara Eckhard Uhlein

Citation name

Uhlein, N. E.

Affiliation

Braskem S.A

Associated proceedings 

2011 Spring Meeting & 7th Global Congress on Process Safety