Perklis Kontoroupis | AIChE

Perklis Kontoroupis

Citation name

Kontoroupis, P.

Affiliation

Aristotle University of Thessaloniki

Country

Greece

Associated proceedings 

2015 AIChE Annual Meeting Proceedings