Nikolay Zaborenko

 • Citation name:
  Zaborenko, N.
 • Affiliation:
  Eli Lilly and Company
 • State:
  IN
 • Country:
  USA