Mayank Shekhar

 • Citation name:
  Shekhar, M.
 • Affiliation:
  Dow Chemical
 • State:
  TX
 • Country:
  USA