Karthikeyan Ramachandriya

 • Citation name:
  Ramachandriya, K.
 • Affiliation:
  Oklahoma State University
 • State:
  OK
 • Country:
  USA