Georgia Englezou | AIChE

Georgia Englezou

Citation name

Englezou, G.

Affiliation

University of Sheffield

Country

United Kingdom

Associated proceedings 

2020 Virtual AIChE Annual Meeting